Skip to Content
power of us eligibility

Programmaoverzicht

Salesforce.org is de ideale partner voor onze stakeholders om sneller meer impact te krijgen in de wereld. De programma's en expertise van tienduizenden non-profitorganisaties, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, in combinatie met onze resources, stimuleren schaalbare positieve verandering in de wereld. We noemen dit de 'Power of Us'. Via het Power of Us-programma kunnen in aanmerking komende organisaties bepaalde services van Salesforce.com kopen, en soms technologische donaties van Salesforce ontvangen, om onze gemeenschappelijke impact verder uit te breiden.

Het Power of Us-programma biedt onder meer de volgende voordelen:

 • 10 maal een gratis Enterprise Edition CRM Lightning-abonnement (*afhankelijk van geografische beperkingen)
 • Kortingen op andere abonnementen, producten en/of services van Salesforce.org
 • Kortingen op Salesforce-training
 • Kortingen op Salesforce-events
 • Toegang tot gebruikersgroepen, events en webinars specifiek bedoeld voor non-profit- en educatieve organisaties
 • Kortingen op de prijs van bepaalde toepassingen van derden die beschikbaar zijn in Salesforce AppExchange
*Opmerking: Salesforce.org doet geen donaties aan de volgende landen: Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan, China (met inbegrip van continentaal China, Hongkong en Macau) en de Krim-regio.

Welke organisaties komen in aanmerking

Komt je organisatie in aanmerking voor het Power of Us-programma?

Algemene criteria: Alleen organisaties die worden erkend als liefdadigheids-, non-profit-, niet-gouvernementele of educatieve organisatie of organisatie die sociale veranderingen nastreeft in het vestigingsland, komen in aanmerking. Dit omvat onder meer openbare en particuliere non-profitorganisaties en -instellingen voor het primair, secundair en hoger onderwijs Je organisatie moet wettelijke documenten overleggen waaruit blijkt dat je aan de genoemde criteria voldoet. Lees verder voor specifieke vereisten om in aanmerking te komen. Als een land geen officieel register heeft voor dergelijke typen entiteiten, dan moeten de wettelijke documenten van de organisatie (zie hieronder) aangeven dat de entiteit is opgericht voor de volgende doelen:
 • Statutaire bepalingen
 • Oprichtingsakte
 • Vergelijkbare wettelijke documenten met financiële verklaringen over de missie en primaire doelstelling als non-profit- of liefdadigheidsorganisatie of als openbare onderwijsinstelling.
Heb je specifieke vragen om te weten of je in aanmerking komt? Stuur ons een bericht. Opmerking: Wij bepalen naar eigen goeddunken wie in aanmerking komt.

De volgende organisaties komen in aanmerking:

Je hebt een van de volgende doelen als primaire doelstelling:

 • Religie, liefdadigheid, wetenschap, literatuur of onderwijs
 • Maatschappelijk nut of sociaal welzijn
 • Kunst, cultuur en/of historisch erfgoed
 • Naastenliefde
 • Sport zonder winstoogmerk
 • Sociale diensten zonder winstoogmerk, zoals ouderenzorg, hospice, geestelijke gezondheidszorg, sociale gezondheidsdiensten, drugshulpverlening, bloed- en orgaanbanken, ontwikkelingsdiensten, diensten voor mensen met beperkingen, diensten voor reproductieve gezondheidszorg
Non-profitstichtingen of fondsenwervende organisatie Instellingen voor hoger onderwijs: Particuliere non-profit- en openbare instellingen voor hoger onderwijs. Instellingen voor primair en secundair onderwijs: Openbare scholen voor basisonderwijs, charter schools, particuliere scholen (zonder winstoogmerk), openbareschoolgroepen, charter management organizations (CMO) en particuliere schoolnetwerken (zonder winstoogmerk). Fiscaal gesponsorde organisaties: Organisaties die fiscaal worden gesponsord door een organisatie die zelf een non-profitorganisatie is en voldoet aan de huidige geschiktheidscriteria
 • Fiscale sponsoring is een financiële en juridische structuur waarmee een wettelijk erkende, van belasting vrijgestelde organisatie of openbare liefdadigheidsinstelling specifiek financieel en wettelijk toezicht houdt op een entiteit die niet zelf in aanmerking komt voor belastingvrijstelling of als openbare liefdadigheidsinstelling.

De volgende organisaties komen mogelijk in aanmerking; dit wordt per geval vastgesteld:

 • Organisaties met uitgebreide en transparante sociale en/of milieustandaarden
 • Microfinancieringsorganisaties
 • Organisaties voor opkomend sociaal ondernemerschap

De volgende organisaties komen niet in aanmerking:

Uitgesloten non-profitorganisaties:
 • Ziekenhuizen
 • Academische medische centra
 • Ziekenfondsorganisaties
 • Individuele medische praktijken of medische groepspraktijken
 • Klinische zorgfaciliteiten
 • Economische ontwikkelingsorganisaties, zoals: • Kamers van koophandel (behalve stichtingen) • Bedrijfsontwikkelingscentra • Lokale en regionale economische ontwikkelingsorganisaties gericht op de promotie van bedrijfsontwikkeling
 • Non-profitorganisaties die worden beheerd door of eigendom zijn van de overheid •Non-profitorganisaties die worden gefinancierd door lokale, regionale of nationale overheden en die geen onafhankelijke raad van bestuur hebben, of door een overheidsinstelling worden beheerd
 • Brancheorganisaties en bedrijfsverenigingen
 • Organisaties die niet in aanmerking komen, per land •VS: Alleen non-profitorganisaties volgens 501(c)(3) en 501(c)(4) komen in aanmerking. Organisaties die zijn erkend als non-profitorganisatie volgens andere IRS-subsecties dan 501(c)(3) of 501(c)(4), komen derhalve niet in aanmerking. Daarnaast kunnen organisaties met meerdere IRS-erkenningen alleen via de 501(c)(3)- of 501(c)(4)-organisatie gebruikmaken van kortingen en licenties voor productdonaties. •Canada:Non-profitverenigingen, clubs of bedrijven die niet zijn geregistreerd als liefdadigheidsinstelling.
 • Salesforce.org doet geen donaties en kortingen aan organisaties in de volgende landen: •Cuba, Iran, Syrië, Noord-Korea, Soedan, China (met inbegrip van continentaal China, Hongkong en Macau) en de Krim-regio
 • Salesforce.org geeft kortingen, maar geen donaties aan: •Organisaties in Denemarken en Spanje (vanwege belastingvoorschriften) •Maatschappelijke ondernemingen, sociale ondernemingen, maatschappelijk verantwoorde ondernemingen, B-Corps, coöperaties (non-retail)
 • Salesforce.org geeft donaties, maar geen kortingen aan: •Organisaties in Rusland

Power of Us Checklist

Een actieve trial

Je moet een actieve trial hebben om je te kunnen aanmelden voor het Power of Us-programma. De trial wordt je permanente Salesforce 'ORG'. (Een 'org' is de specifieke Salesforce-instantie van je organisatie of instelling). Als je trial is verlopen, kun je contact met ons opnemen of een nieuwe trial starten. Als je NIET GEREED bent om ons product actief te implementeren en gebruiken, moet je je aanmelding LATER indienen.

Een systeembeheerder

Wijs een van je medewerkers aan als je speciale systeembeheerder.

Management- of administratieve goedkeuring:

 • Non-profitorganisaties: vraag autorisatie van je Executive Director of de voorzitter van de raad van bestuur.
 • Instellingen voor hoger onderwijs: overleg een ondertekende brief van het hoofdkantoor van je instelling, met een goedkeuring van de productdonatie voor de aanvragende afdeling. In de brief moet ook worden vermeld dat de instelling niet in aanmerking komt voor toekomstige donaties. Salesforce.org kent slechts één (1) donatie per onderwijsinstelling toe. Download voorbeeldbrief »

Wettelijke documenten

Voeg officiële documenten bij waaruit blijkt dat je wordt erkend als liefdadigheids-, non-profit- of niet-gouvernementele organisatie in je land van vestiging. Als je land geen officieel register heeft voor de entiteit van je organisatie, kun je een kopie bijvoegen van je statutaire bepalingen of vergelijkbare wettelijke documenten met financiële verklaringen. Deze documenten moeten alle relevante informatie bevatten waaruit blijkt dat je geen winstoogmerk hebt en je primaire doelstelling liefdadigheid, educatie en/of maatschappelijk nut is. Specifieke wettelijke documenten zoals hieronder vermeld :

Fiscaal gesponsorde organisaties

In plaats van de genoemde wettelijke documenten moeten fiscaal gesponsorde organisaties de volgende documenten overleggen:
 • brief met IRS-erkenning van de fiscale sponsor en
 • het contract/de overeenkomst met de fiscale sponsor Een ondertekende brief van de fiscale sponsor kan ook volstaan (naar goeddunken van Salesforce), als hieruit duidelijk blijkt wat de relatie is tussen de entiteiten en dat de fiscale sponsor bereid is de donatie te accepteren namens de andere organisatie tijdens het aanvraagproces.

 • Per 1 februari 2018 zijn de volgende documenten vereist voor de hier genoemde landen. Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt.

  ARGENTINIË Certificaat van registratie als vereniging/stichting bij het ministerie van Justitie (IGJ Reg) of officiële certificering van registratie bij de Administracion Federal De Ingreos Publicos, mensenrechtencertificaat – GN-code AUSTRALIË ACNC-registratie of DGR OOSTENRIJK Certificaat van registratie als 'Gemeinnuetzigkeit' (Finanzamt fuer Koerperschaften) BANGLADESH Registratie bij het ministerie van Gezondheid en gezinszorg, registratie als sociale-ontwikkelingsorganisatie bij het ministerie van Sociaal welzijn, registratie bij het Bureau voor niet-gouvernementele organisaties, registratie bij de Vrijwilligersorganisaties voor sociaal welzijn (registratie en beheer) BELGIË Certificaat van registratie, Belgische regering, Nederlands: Vereniging zonder winstoogmerk (VZW), certificaat van registratie; Moniteur Belge – ASBL Association sans but lucratif; artikelen en oprichtingsakte BERMUDA Tax Exempt Registration van de Registrar General, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte BOLIVIA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie van de Director General del Registro de Asociaciones of certificaat van registratie als stichting bij de Fundaciones Sins Fines de Lucro BOSNIË EN HERZEGOVINA Minister van Justitie – Certificaat van registratie als non-profitvereniging; artikelen en oprichtingsakte BRAZILIË Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties van het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken BULGARIJE Certificaat van registratie – 'BULSTAT'-nummer van het ministerie van Justitie; artikelen en oprichtingsakte BURKINA FASO Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte KAMEROEN Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de Raad van ministeries; artikelen en oprichtingsakte CANADA Charity Registration Number van de Canada Revenue Agency Een brief van de Canada Revenue Agency, met vermelding van het registratienummer als liefdadigheidsorganisatie. Een link naar de registratie van uw organisatie op de website van de Canada Revenue Agency is ook afdoende. CHILI Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken COLOMBIA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de Kamers van koophandel COSTA RICA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken CYPRUS Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte TSJECHIË Certificaat van registratie als stichting bij het stichtingenregister; artikelen en oprichtingsakte ECUADOR Nummer van het certificaat van registratie als sociale liefdadigheidsinstelling bij IRS EGYPTE Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte ESTLAND Certificaat van registratie bij de rechtbanken van eerste aanleg; artikelen en oprichtingsakte FINLAND Certificaat van registratie als stichting bij het stichtingenregister Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de Nationale octrooi- en registratieraad FRANKRIJK Certificaat van registratie volgens de 'Loi de 1901'; artikelen en oprichtingsakte DUITSLAND Certificaat van registratie als 'Gemeinnuetzigkeit' (Finanzamt fuer Koerperschaften) GHANA Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de Registrar General's Department; artikelen en oprichtingsakte GRIEKENLAND Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Financiën, officiële staatskrant; artikelen en oprichtingsakte GUATEMALA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid GUYANA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid
  HONDURAS Certificaat van registratie voor verenigingen, stichtingen en maatschappelijke organisaties van het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken HONGKONG Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie of door de lokale belastingdienst geautoriseerd organisme HONGARIJE Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de bevoegde registratierechtbank; artikelen en oprichtingsakte INDIA Certificaat van registratie als trust of bedrijf IERLAND CHY-nummer van de belastingdienst; artikelen en oprichtingsakte ISRAËL 'Amuta'-nummer van de griffier van de Staat Israël, certificaat van registratie als non-profitorganisatie ITALIË Certificaat van registratie als 'Onlus' of wettelijke registratie als 'Cooperative Sociale'; artikelen en oprichtingsakte JAMAICA Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie, 'TRN'-nummer van het ministerie van Financiën JAPAN Certificaat van registratie als geautoriseerde non-profitorganisatie of registratie bij de nationale belastingdienst, certificaat van registratie als onderneming van algemeen belang. JORDANIË Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Sociale ontwikkeling; artikelen en oprichtingsakte (vertaalde versie) KAZACHSTAN Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de minister van Justitie; artikelen en oprichtingsakte KENIA Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de regering van Kenia; artikelen en oprichtingsakte KOREA Certificaat van registratie als vereniging, stichting of non-profitorganisatie bij de lokale overheid LETLAND Certificaat van registratie als stichting bij het staatsregister LITOUWEN Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de lokale overheid LUXEMBURG Registratie als non-profitorganisatie, vereniging of stichting bij het handelsregister van Groothertogelijke verordeningen MALEISIË Statutaire bepalingen, registratie bij het bedrijvenregister, registratie als van belasting vrijgestelde organisatie volgens de wet inkomstenbelasting MALTA Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën MEXICO Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie of het register van belastingplichtigen, registratie als maatschappelijke vereniging bij de overheidsadministratie of het federaal register MOLDAVIË Certificaat van registratie als non-profitorganisatie/niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Justitie; artikelen en oprichtingsakte MAROKKO Artikelen en oprichtingsakte (vertaald) NAMIBIË Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het lokale registratiebureau voor ondernemingen NEDERLAND Uittreksel van de Kamer van koophandel, registratie als vereniging zonder winstoogmerk bij het Centraal Bureau Fondsenwerving van de Kamer van koophandel; artikelen en oprichtingsakte NIEUW-ZEELAND Registratie bij de NZ Charities Commissioner; artikelen en oprichtingsakte NICARAGUA Certificaat als non-profitorganisatie, organisatie van maatschappelijk nut of maatschappelijke organisatie van de Junta de Asistencia Privada, Juntas de Beneficencia Privada of Indesol NIGER Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte NIGERIA Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie; artikelen en oprichtingsakte NOORD-IERLAND Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie, XOXNXR-nummer van HMRC NOORWEGEN Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij de lokale overheid PAKISTAN Wet op belastingvrijstelling, goedgekeurd door het bureau van de commissaris van de belastingdienst PALESTIJNSE AUTORITEIT Certificaat van registratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Palestijnse Nationale Autoriteit
  PANAMA Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke vereniging bij het ministerie van Justitie, federaal register PARAGUAY Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke organisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken PERU Certificaat van registratie als non-profitorganisatie bij het ministerie van Justitie/Binnenlandse zaken, vrijgesteld van belasting FILIPIJNEN Registratie bij de Filipijnse raad voor certificering van niet-gouvernementele organisaties, 'ondernemingen zonder aandelen' geregistreerd volgens de wet op ondernemingen POLEN Certificaat van registratie als 'OPP' (Organizacja Pozytku Publicznego) PORTUGAL Registratiekaart van de 'Pessoa Colectiva', certificaat van registratie bij het ministerie van Financiën PUERTO RICO Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte ROEMENIË Certificaat van registratie als stichting bij het register van verenigingen RUSLAND Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Belastingen, wet op de registratie van juridische entiteiten; artikelen en oprichtingsakte (vertaalde versie) RWANDA Certificaat van registratie bij de Nationale veiligheidsdienst of als niet-gouvernementele organisatie bij het Rwanda-directoraat; artikelen en oprichtingsakte EL SALVADOR Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij het ministerie van Financiën, certificaat van registratie als non-profitorganisatie; artikelen en oprichtingsakte SCHOTLAND Certificaat van registratie als liefdadigheidsorganisatie, 'SCXXXXX'-nummer van de Office of Scottish Charity regulator; artikelen en oprichtingsakte SINGAPORE Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of vrijwilligersorganisatie bij de lokale overheid ZUID-AFRIKA Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij het ministerie van Sociale ontwikkeling; artikelen en oprichtingsakte; certificaat van inschrijving als onderneming zonder aandelenkapitaal ZWEDEN Certificaat van registratie als non-profitorganisatie, 'Stiftelser i Allmänhet', 'Insamlingsstiftelser' of 'Kollektivstiftelser' ZWITSERLAND Certificaat van registratie als non-profitorganisatie, 'Gemeinnuetzigkeit' of 'Stiftung', CH-nummer TAIWAN Registratie volgens het burgerlijk wetboek, wet inkomstenbelasting THAILAND Registratie bij het bureau van de commissie Nationale culturele zaken in Thailand, ministerie van Cultuur; statutaire bepalingen TURKIJE Certificaat van registratie als non-profitorganisatie of maatschappelijke organisatie bij de Raad van ministeries; artikelen en oprichtingsakte OEGANDA Registratie als niet-gouvernementele organisatie volgens statuut 1989, registratie als NIET-GOUVERNEMENTELE ORGANISATIE bij de commissaris; artikelen en oprichtingsakte VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid VERENIGD KONINKRIJK Charity Registration Number van de Charity Commission, CIC Registration Number van de CIC Regulator; artikelen en oprichtingsakte VERENIGDE STATEN IRS Determination Letter of 501(c)(3) tax exempt status, IPEDS ID van het National Center for Education Statistics (NCES) Aanvaardbaar bewijs van de 501(c)(4)-status, bijvoorbeeld een kopie van Form 990. URUGUAY Registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij de lokale overheid, certificaat van registratie als non-profitorganisatie VENEZUELA Certificaat van registratie als maatschappelijke vereniging, registratie als van belasting vrijgestelde organisatie bij de lokale overheid VIETNAM Wettelijke status als geregistreerde vereniging of stichting (decreet 45 (2010) voor verenigingen en decreet 148 (2007) voor sociale en liefdadigheidsfondsen) of notificatie (decreet 151 (2007) voor coöperaties) ZIMBABWE Certificaat van registratie als niet-gouvernementele organisatie bij de lokale overheid; artikelen en oprichtingsakte
  Neem contact met ons op als je nog meer vragen hebt: [email protected]